PROMOCJA


Zasiej z Syngenta
Kukurydza 2022


Zyskaj zwrot na konto
Premiujemy zakupy już od 1 j.s. !

Zyskaj nawet 10% zwrotu gotówki na konto!
Produkty biorące udział w promocji

Zasady promocji

1

Kup promocyjne odmiany kukurydzy Syngenta
(15.09.2021 - 30.04.2022)

2

Zarejestruj swój zakup
wypełnij formularz (do 30.04.2022)

3

Załącz fakturę
Maksymalny premiowany zakup to 200 j.s.
Sumujemy zakupy z kilku faktur w ramach jednego zgłoszenia

4

Odbierz nagrodę
Zwrot gotówki 5% lub 10% od wartości brutto.
Nagroda wciągu 14 dni trafi na Twoje konto.

Produkty promocyjne: SY INVICTUS, SY AMFORA, SY FERONIA, SY FERMIN, SY FORTAGO, SY TALISMAN, SY KARDONA, SY CALO, SY FREGAT, SY MARIMBA, SY TORINO, SY PANDORAS, SY COLLOSEUM, SY NOMAD, MAXIMAIZE SY 250 E, SA 0669A (SY LIBERTY), SE 2319A (SPECTRAL)

Szczegółowe zasady Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji »

Skontaktuj się z Przedstawicielem

Syngenta, podpisz deklarację
zakupu do 14.01.2022 i zyskaj
większą premię 10% wartości zakupów.

Skontaktuj się z Przedstawicielem

Syngenta, podpisz deklarację zakupu do 14.01.2022 i zyskaj większą premię 10% wartości zakupów.

10% zwrotu gotówki na konto
Skontaktuj się z Przedstawicielem

!

Zakupy premiowane: 15.09.2021 - 30.04.2022
Rejestracja zakupów: 02.11.2021- 30.04.2022
Maksymalny premiowany zakup to 200 j.s.

Nagrody

Nagrody przy zakupie
w terminie 15.09.2021 – 30.04.2022

!

5% zwrotu na konto przy zakupie od 1 do 200 jednostek siewnych kukurydzy Syngenta

5% zwrotu gotówki na konto

!

10% zwrotu na konto przy zakupie od 1 do 200 jednostek siewnych kukurydzy Syngenta, jeśli podpiszesz deklarację zakupu z Przedstawicielem Syngenta do 14.01.2022.

10% zwrotu gotówki na konto

Pamiętaj, żeby zyskać 10% zwrotu najpierw podpisz deklarację z Przedstawicielem, a następnie zarejestruj się w Promocji „Zasiej z Syngenta”. Skontaktuj się z Przedstawicielem

Rejestracja

Formularz rejestracyjny do promocji „Zasiej z Syngenta - kukurydza 2022”

Wypełnij poniższy formularz, upewnij się, że uzupełnione zostały pola wymagane, oznaczone gwiazdką, a następnie prześlij formularz klikając przycisk „Zarejestruj się w promocji”.

Jeśli chciałbyś dołączyć do Programu Agriclub kliknij odpowiednie pole na końcu formularza.

(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne)
(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się podmiot niebędący gospodarstwem rolnym)
Dane Uczestnika Promocji:
Dodaj fakturę zakupu*

Akceptowane są pliki w formacie jpg, png i pdf
do maks. wielkości 8 MB.

Nota księgowo-uznaniowa
Proszę podać dane do noty: adres i NIP Podmiotu - Uczestnika Promocji.

Nota księgowa zostanie wysłana na podany wyżej adres email. Nota zostanie dołączona do maila z informacją o pozytywnym rozparzeniu Państwa zgłoszenia.

Sposób rozliczenia nagród w Promocji*

Przepisy prawa obligują nas do odprowadzenia w pewnych sytuacjach podatku dochodowego od przekazywanych Państwu w ramach Promocji nagród, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z wyjaśnieniami i wybranie właściwej dla Państwa opcji.

Uprawy*
Prosimy o wpisanie we właściwych polach obszaru danych upraw w Państwa gospodarstwie wpisując ilość w ha.

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com
...czytaj dalej

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w akcjach promocyjnych, w wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii oraz w celu marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, działaniach analitycznych umożliwiających optymalizację prowadzonej działalności, a w związku z Twoją dobrowolną zgodą - również za pomocą komunikatów marketingowych kierowanych na adres e-mail lub numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne i nie musisz wypełniać formularza ankiety ani udostępniać swoich danych osobowych, w tym wyrażać zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu zgodnie z regulaminem Akcji Promocyjnej, ale nie podanie ww. danych lub brak powyższej zgody zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej będzie równoznaczny z niemożliwością uczestnictwa w Akcji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja akcji promocyjnych, realizacja wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta oraz prowadzenie marketingu własnych towarów, badanie opinii oraz działania analityczne umożliwiające optymalizację prowadzonej działalności.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu podstawą prawną dla tychże działań jest art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zgoda, to musisz wiedzieć, że możesz ją wycofać w każdym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych, które odbyło się przed jej wycofaniem.

Odbiorcami danych osobowych będą: agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem i wysyłką materiałów marketingowych, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych oraz oferujące wsparcie IT, agencje call center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe, podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno- biurowych. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel oraz podmioty zajmujące się dla ww. spółki świadczeniem usług w postaci: hostingu danych, wsparcia technicznego systemów informatycznych, rozliczeń księgowo-podatkowych.

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Szwajcarii, w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie). Jeśli przekazanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, wówczas nastąpi to na podstawie prawnej zawartej w RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  1. obowiązywania akcji promocyjnej oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków związanych z akcją promocyjną, tj. czas przedawnienia roszczeń lub zawiązań podatkowych związanych z jej organizacją,
  2. prowadzenia działań marketingowych (w tym badania opinii, działań analitycznych) oraz realizowania wewnętrznych celów administracyjnych przez administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego - możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

...zwiń komunikat

Zachęcamy do wyrażenia dobrowolnych zgód marketingowych. Dzięki temu będziesz miał dostęp do wielu ciekawych informacji i ofert handlowych Syngenta.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych z powyższego formularza spółce Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel. Dane będą przetwarzane przez tę spółkę w celach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Chcę otrzymywać od Syngenta Polska sp. z o.o. na mój adres e-mail oraz numer telefonu, podane w powyższym formularzu, informacje marketingowe na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Syngenta Polska sp. z o.o. połączeń głosowych na mój numer telefonu, podany w powyższym formularzu, w celu przedstawiania mi informacji marketingowych na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Czy chcesz zarejestrować się do Agriclubu?

Produkty promocyjne

Produkty promocyjne Syngenta